Łukasz Daniewski (M.A.)

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku Pl. Wolności 20 87-800 Włocławek

PL

87-800 Włocławek

lukasz@daniewski.pl

http://www.pthwloclawek.prv.pl

0048/500525069

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

Sekretarz Oddzialu PTH

Aktuelle(s) Projekt(e)

Polityka narodowosciowa III Rzeszy na ziemiach polskich i próby jej likwidacji po II wojnie swiatowej

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

Artikel

Przemysł włocławski w okresie okupacji hitlerowskiej, „Życie Włocławka”, wrzesień 2005, nr 9 (53), s. 14-15

Obrona Włocławka w sierpniu 1920 roku, „Życie Włocławka”, sierpień 2005, nr 8 (52), s. 13

Administracja niemiecka Kraju Warty na przykładzie rejencji inowrocławskiej [w:] Heraldyka polska w latach II wojny światowej (1939-1945), Włocławek 2005

Kubecki Ignacy (1886-1963) drukarz, działacz samorządowy, urzędnik państwowy, prezydent Włocławka, wojewoda pomorski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, Włocławek 2005, t. 2, s. 96-98

Samorząd włocławski w latach 1945-1947. Ocena krytyczna, „Debiuty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej”, 2003, t. IV, s. 71-86.

Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, „Vladislavia. Gazeta semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”, 2003, nr 16, s. 33.

Wyprawa naukowa Koła Naukowego Humanistów szlakiem pomorskich warowni krzyżackich, „Vladislavia. Gazeta semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”, 2003, nr 15, s. 29.

Herausgeberschaften und Editionen

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Kujawy wschodnie w XX wieku