Prof. Dr. Louis VOS

Onderzoekseenheid Moderniteit en Samenleving 1800-2000 Untersuchsgruppe Modernität und Gesellschaft 1800-2000

K.U. Leuven / Katholische Universität Löwen/ Belgien

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

Ordinarius Geschichte

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

*VOS, Louis & GEVERS, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge. 1875-1933, Leuven, 1976,
*VOS, Louis, Nationalisme en rechtse stroming bij de Vlaamse studenten te Leuven tijdens het interbel¬lum. Leuven 1977.
*VOS, Louis, Bloei en ondergang van het AKVS. Geschiedenis van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. 1914-1935. Leuven 1982.
* VOS, Louis; DEREZ Mark; DEPRAETERE, Ingrid;VAN DER STEEN, Wivina, Studentenprotest in de jaren zestig. De stoute jaren. Tielt 1988.
* VOSD, Louis en GEVERS Lieve , Kerk vormen in Leuven. 25 jaar Universitaire Parochie. Leuven 1989.
* VOS Louis, m.m.v. GODDEERIS,Idesbald, De strijd van de witte adelaar. Geschiedenis van Polen. Leuven 2000.
*VOS, Louis; HUGENHOLTZ, F.W.N.; VAN DEN EERENBEEMT, Harry, Een beeld van een congres. Belgisch-Nederlandse/ Nederlands-Vlaamse Historische Congressen. 1939-2003. Den Haag, 2003.
* VOS, Louis, DE CLERCQ, Erik; TGHIJS, Gerard, 50 years Rega Institute, Leuven 2004
* VOS Louis & GODDEERIS, Idesbald. De strijd van de witte adelaar. Geschiedenis van Polen. 966-2005. Leuven 2005².
* TOLLEBEEK, Jo; NYS, Liesbeth ; GEVERS Lieve, VOS, Louis,MANTELS, Ruben. De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968. Leuven 2005 p.

Artikel

* VOS, Louis, 'Ideologie en idealisme. De Vlaamse studentenbeweging te Leuven in de periode tussen de twee wereldoorlogen'. - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 6 (1975) nr. 3-4, p. 263-328.
*VOS, Louis, 'De ideologische oriëntering van de katholieke studerende jeugd in Vlaanderen (1936-1940). Een voorlopige balans'. - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 8 (1977) nr.1-2, p. 207-235.
* VOS, Louis, 'Terugblik op roerige jaren. De Leuvense studentenbeweging sinds de jaren zestig'. - Onze Alma Mater, jg.32 (1978) nr. 4, p. 223-242.
*VOPS, Louis, 'De Dietse studentenbeweging. 1919-1940'. - Acta Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945. Brussel 10-12/12/1980. Gent, 1982, p. 451-493.
* VOS, Louis, 'Het maatschappijbeeld van Cardijn tussen de twee Wereldoorlogen'. - Cardijn. Een mens, een beweging. Kadoc Jaarboek 1982; Leuven (Universiatire pers) 1983, p. 149-179.
*VOS, Louis, 'Die onbekende Vlaamse kwestie. Het aandeel van buitenlandse historici in de geschied¬schrijving van de Vlaame beweging'. - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. jg. 100 (1985) nr. 4, p. 700-721.
* VOS, Louis, 'Het dubbelspoor van de katholieke actie tijdens het interbellum'. - M. de Vroede & A. Hermans (red.) Vijftig jaar Chiroleven. 1934-1984. Kadoc jaarboek 1984. Leuven (Universitaire Pers), 1985, p. 29-52.
*VOS, Louis, 'Nation Belge et Mouvement Flamand'. - H. Dumont, C. Frank, F. Ost & J.L. de Brouwer (eds.). Belgitude et crise de l'état belge; Actes du colloque organisé par la Faculté de droit des Facultés Universitaires Saint-Louis le 24 novembre 1988. Brussel, 1989, p. 203-220.
*VOS, Louis, 'De politieke kleur van jonge generaties. Vlaams-nationalisme, Nieuwe Orde en Extreem-Rechts'. - Herfsttij van de 20 ste eeuw in Vlaanderen, Leuven (Kritak) 1992, p. 15-46.
*VOS, Louis, 'Shifting Nationalism. Belgians, Flemings and Walloons'. - Michulas Teich & Roy Porters (eds.). The national question in Europe in historical context. Cambridge (University Press), 1993. p. 128-147.
*VOS, Louis, 'De rechts-radicale traditie in het Vlaams-nationalisme'. - Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse beweging, jg. 52 (1993) nr. 3, p. 129-149.
* VOS, Louis, 'Van Vlaamse Leeuw tot rode vaan... en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbewe¬ging'. - Onze Alma Mater, jg. 47 (1993) nr. 3, p. 241-259.
*VOS, Louis, 'La Jeunesse Ouvrière Chrétienne'. - Emmanuel Gerard & Paul Wynants, Histoire du Mou¬vement Ouvrier Chretien en Belgique. Leuven (University Press), 1994, p. 424-499.
* VOS, Louis, 'De nationale identiteit in België: een historisch overzicht' - R. Detrez en J. Blommaert (red.) Nationalisme Kritische opstellen. Berchem (Epo) 1994, p. 120- 150.
* VOS, Louis, 'Nationalism and democracy: the case of Belgium'. - Richard Caplan & John Feffer (eds.). Europe's New Nationalism. States and Minorities in Conflict. Oxford (University Press) 1996, p. 85-100.
*VOS, Louis, 'The extreme right in postwar Belgium.From nostalgia to building for the future. - Stein Ugelvik Larsen (ed) with the assistance of Bent Hagvet. Modern Europe after Fascism. 1945-1980, Boulder (Social Science Monographs) distributed by Columbia University Press, New York) 1998, dl. II, p. 1344-1388.
* VOS, Louis, ‘Traditie als bron van vernieuwing. De katholieke studentenactie in Vlaanderen. 1955-1975’. – in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 2001, 8, p. 133-179.
*VOS, Louis, ‘Reconstructions of the past in Belgium and Flanders’ – in : B. Coppieters & M. Heysseune (eds.). Secession, History and the Social Sciences. Brussel VUB-Brussels University Press, 2002, p. 179-206
*VOS, Louis, ‘De werkelijkheid van de verbeelde natie’. – in: Rita Beyers (red.) Europa:
identiteit en identiteiten. Handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde (Handelingen LVI 2002) Brussel, 2003, p. 7-33.
* VOS, Louis & GEVERS, Lieve, ‘Studentische Bewegungen’ – in W. Rüegg (hrsg), Geschichte
der Universität in Europa. Band III. Universitäten im neunzehnten und Frühzwantsigsten Jahrhunderts. München (Verlag C.H. Beck). 2004,
p. 227-299 (73 p.).
* VOS, Louis & GEVERS Lieve, ‘Student Movements’ – in W. Rüegg (ed.) A History of the University in Europe. Volume III. Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945), Cambridge (University Press) 2004, p. 269-361.
* Vos, Louis, ‘Articulating the Identity of a Catholic University: Leuven Since the Sixties’ – in : Christopher Garbowski, Piotr Gutowski & Agnieszka Kijewska (eds). Catholic Universities in the New Europe. Lublin (Wydawnictwo KUL) 2005, p. 117-143.
*VOS, Louis, ‘Belgium’. – in: Martin Klimke & Joachim Scharloth (eds.) 1968 in Europe. A History of Protest and Activism. 1956-1977. New York (Palgrave Macmillan) 2008, p. 155-162.

Herausgeberschaften und Editionen

* VOS, Louis, (ed.) De Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mededelingen van het colloquium ingericht te Leuven op 15 en 16 november 1974 door de Afdeling Geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Departement Geschiedenis. Katholieke Universiteit te Leuven, Leuven, 1974.
* VOS, Louis & GEVERS Lieve (eds) Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven. Leuven 1976.
* VOS, Louis & ROSART Françoise (eds.), Cardijn, een mens - een beweging/ Un homme - un mouvement. Kadoc-Jaarboek 1982, Leuven 1983(
* HERMANS, Theo, VOS Louis en Lodfe WILS (eds.), The Flemish Movement. A Documentary History. 1780-1990, London,(Athlone Press) 1992, 476 blz.
* DEPREZ, Kas & VOS, Louis (eds.)(met Kas Deprez) Nationalism in Belgium. Shifting identities, 1770-1995. Hound¬mills/Londen (Macmillan) 1998, 281 blz.
* DEPREZ, Kas & VOS, Louis (eds.)Nationalisme in België. Identiteiten in Beweging. 1770-2000. Antwerpen (Houtekiet) 1999. 352 p.
* VOS, Louis, DE WEVER, Bart, WEETS, Wilfried (eds.) Vlaamse vaandels, rode petten. Honderd jaar Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Kapellen 2002.

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Geschichte Studentenbewegungen & Jugendbewegungen,