Tomasz Gajownik (M.A.)

Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

al. Obrońców Tobruku 3

PL

10-057 Olsztyn

t.gajownik@uwm.edu.pl

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

mlodszy specjalista naukowo-techniczny

Aktuelle(s) Projekt(e)

Dzialalnosc polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939.

Frühere Position(en)

etat techniczny (specjalisty)

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

Artikel

Artykuły:
Utracony bastion. Prusy Wschodnie w latach 1918-1945, [w:] Wojny w Prusach, pod red. W. Gieszczyńskiego, N. Kasparka, J. Maronia, Olsztyn 2004, s. 207-247. (współautor)

Z dziejów Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej -bibliografia selektywna, [w:] Z dziejów Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej, pod red. W. B. Łacha, Węgorzewo 2004, s.233-244. (współautor)

Dydaktyczne walory gier komputerowych o tematyce historycznej, [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod red. K. Narojczyka i B. Ryszewskiego, Olsztyn 2005, s. 163-172. (współautor)

Trójstronna współpraca wywiadów litewskiego, niemieckiego i sowieckiego w odniesieniu do II RP w latach 20-tych XX wieku, [w:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. J. Gancewskiego i J. Sobczaka, wyd. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2005, s. 479-498.

Metody pracy operacyjnej litewskich służb specjalnych w okresie międzywojennym XX wieku – wybrane aspekty. (w druku)

Rywalizacja wywiadowcza Polski i Litwy w latach 1921-1939. Problematyka badawcza (w druku)

Działalność agentury polskich służb specjalnych na Litwie
w latach dwudziestych XX wieku – wybrane przykłady

Recenzje:
A. Pepłoński, Kontrwywiad II RP, rec.: „Echa Przeszłości”, T. IV, 2003, s. 309-315.

P. P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001, rec.: „Acta Polono-Ruthenica”, T. VIII, 2003, s. 320-330.

J. Szapował, W. Zołotariow, Wsewołod Bałyćkyj. Osoba, czas, otoczenia, Kyjiw: Styłos, 2002, rec.:„Dzieje Najnowsze”, R. XXXV, z. 1, 2004, s. 201-206. (współautor)

Herausgeberschaften und Editionen

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Szeroko rozumiana historia wojskowa, historia sluzb specjalnych